Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
HTTP: Missing resource string20062006
HTTP: Missing resource string20052005
HTTP: Missing resource string20042004
═ndex 200412/31/2004
71/200412/30/2004Clausura de la tramitaciˇ de la Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de l'article 14 de la Llei general de les finances p˙bliques, oberta per Edicte de data 16 de desembre del 2004. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de l'article 14 de la Llei general de les finances p˙bliques i de l'article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 2
Tramesa de la Proposiciˇ de llei qualificada del Codi penal, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d'Interior. pÓg. 3
Tramesa de la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ del Codi de procediment penal, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d'Interior. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ de l'article 1 i de l'article 11 de la Llei qualificada de finanšament electoral, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, a la Proposta d'aprovaciˇ de la ratificaciˇ de l'Acord de cooperaciˇ entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea. pÓg. 5
Habilitaciˇ del mes de gener del 2005, per tal que la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost pugui reunir-se, a fi de poder treballar en el Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2005. pÓg. 5
Habilitaciˇ del mes de gener del 2005, per tal que la Comissiˇ Legislativa d'Interior pugui reunir-se, a fi de poder treballar en el Projecte de llei dels agents de circulaciˇ comunals, el Projecte de llei del procediment executiu de l'ordre judicial de pagament, la Proposiciˇ de llei qualificada del Codi penal, i la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ del Codi de procediment penal. pÓg. 6
70/200412/28/2004Tramesa del Projecte de llei de la seguretat social, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d'Afers Socials. pÓg. 2
Tramesa del Projecte de llei d'atenciˇ social, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d'Afers Socials. pÓg. 2
Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ al Projecte de llei de modificaciˇ del tipus de gravamen de l'impost indirecte sobre la prestaciˇ de serveis bancaris i de serveis financers. pÓg. 2
Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2005, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost. pÓg. 5

Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa d'Interior en relaciˇ a la Proposiciˇ de llei qualificada de les unions estables de parella. pÓg. 5
Publicaciˇ de l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ a l'Informe 1/2004 del Tribunal de Comptes en relaciˇ amb les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 14 de desembre del 2003, aprovat pel Consell General. pÓg. 19
69/200412/24/2004Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de desembre del 2004, relativa a la documentaciˇ sobre “L’estudi del risc d’inundaciˇ a la xarxa fluvial d’Andorra” lliurada pel Govern als comuns l’any 2003, amb declaraciˇ d'urgŔncia, (Reg. N˙m. 1295-A). pÓg. 3
Publicaciˇ del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2005. pÓg. 3
Publicaciˇ de l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ a la Mem˛ria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2002. pÓg. 4
68/200412/17/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei del Cos de Banders, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei d'atenciˇ social. pÓg. 12
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei de la seguretat social. pÓg. 12
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, al Projecte de llei d'atenciˇ social. pÓg. 12
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, al Projecte de llei de la seguretat social. pÓg. 13
Tramesa del Projecte de llei del procediment executiu de l'ordre judicial de pagament, aixÝ com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d'Interior. pÓg. 13
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei de modificaciˇ de l'article 14 de la Llei general de les finances p˙bliques, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 13
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2005. pÓg.14
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jordi Mas Torres, president del Grup Mixt, al Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2005. pÓg. 14
Publicaciˇ de l'Intercanvi de notes constitutiu d'acord per a la pr˛rroga de la vigŔncia de l'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat i la gestiˇ de residus signat a Madrid el 27 de gener del 2000. pÓg. 15
Convocat˛ria de la Sessiˇ Tradicional de Sant TomÓs pel dia 21 de desembre del 2004. pÓg. 16
Convocat˛ria d'una sessiˇ ordinÓria del Consell General pel dia 27 de desembre del 2004. pÓg. 16
67/200412/15/2004Tramesa del Projecte de llei dels agents de circulaciˇ comunals, aixÝ com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d’Interior. pÓg. 2
Clausura de la tramitaciˇ de la Proposiciˇ de llei de creaciˇ de la Taula TŔcnica de Gestiˇ del TrÓnsit, oberta per Edicte de data 6 d’octubre del 2004. pÓg. 2
Obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes a l'articulat a la Proposiciˇ de llei qualificada del Codi penal. pÓg. 2
Obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes a l'articulat a la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ del Codi de procediment penal. pÓg. 2
Nomenament del Raonador del CiutadÓ. pÓg. 2
Nomenament dels membres de l'AgŔncia Andorrana de Protecciˇ de Dades. pÓg. 3
66/200412/13/2004Tramesa de la Proposiciˇ de llei de designaciˇ de carreteres generals, aixÝ com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa de PolÝtica Territorial i Urbanisme. pÓg. 2
Clausura de la tramitaciˇ de la Proposta d'aprovaciˇ de la ratificaciˇ de l’Acord de cooperaciˇ entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea, oberta per Edicte de data 9 de desembre del 2004. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposta d’aprovaciˇ de la ratificaciˇ de l’Acord de cooperaciˇ entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Proclamaciˇ de la candidatura per a Raonador del CiutadÓ. pÓg. 6
Proclamaciˇ de la candidatura per l'AgŔncia Andorrana de Protecciˇ de Dades. pÓg. 6
65/200412/10/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de suplement de crŔdit per finanšar les despeses derivades de la incorporaciˇ no prevista d’efectius al Servei de Prevenciˇ i Extinciˇ d’Incendis i Salvaments, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei del Cos Especial de Prevenciˇ i Extinciˇ d’Incendis i Salvaments, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei d’aplicaciˇ de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matŔria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 17
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposta d’aprovaciˇ de la ratificaciˇ de l’Acord de cooperaciˇ entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 23
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposta d’aprovaciˇ de la ratificaciˇ de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matŔria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 27
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, a l’Expedient d’expropiaciˇ, iniciat pel Com˙ d’Escaldes-Engordany, per l’eixamplament del carrer de la Urbanitzaciˇ de la partida dels Vilars, part baixa, que connecta amb la C.S. 300, Carretera dels Vilars. pÓg. 39
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, vicepresident del Grup Mixt, a l’Expedient d’expropiaciˇ, iniciat pel Com˙ d’Escaldes-Engordany, per l’eixamplament del carrer de la Urbanitzaciˇ de la partida dels Vilars, part baixa, que connecta amb la C.S. 300, Carretera dels Vilars. pÓg. 40
64/200412/06/2004Convocat˛ria d'una sessiˇ ordinÓria del Consell General pel dia 14 de desembre del 2004. pÓg. 2
Publicaciˇ de l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ a l’Informe 1/2004 del Tribunal de Comptes en relaciˇ amb les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 14 de desembre del 2003. pÓg. 2
63/200412/03/2004Tramesa de la Proposiciˇ de llei qualificada de les unions estables de parella, aixÝ com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa d’Interior. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposta d'aprovaciˇ de la ratificaciˇ del Conveni europeu de cooperaciˇ judicial en matŔria penal signat a Estrasburg el dia 20 d'abril de 1959, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'Expedient d'expropiaciˇ dels terrenys afectats pel projecte n˙m. 002/2004 "Desviaciˇ de Sant JuliÓ de L˛ria, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 54
62/200412/02/2004Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Areny Sßnchez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 1 de desembre del 2004, relativa a les condicions salarials dels auxiliars de pati i menjador a les escoles, amb declaraciˇ d'urgŔncia, (Reg. N˙m. 1181-A). pÓg. 2
61/200411/30/2004Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Sanitat i Medi Ambient en relaciˇ al Projecte de llei de residus, aixÝ com les reserves d’esmena presentades. pÓg. 2
60/200411/25/2004Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d'esmenes a la Proposiciˇ de llei de designaciˇ de carreteres generals. pÓg. 2
59/200411/24/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de crŔdit extraordinari per finanšar les despeses derivades de la licitaciˇ del concurs per l'equipament del nou Centre Penitenciari de la carretera de la Comella, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei dels agents de circulaciˇ comunals. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de Llei del procediment executiu de l'ordre judicial de pagament, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 13
Publicaciˇ del criteri del Govern relatiu a la Proposiciˇ de llei qualificada del Codi penal. pÓg. 16
Publicaciˇ del criteri del Govern relatiu a la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ del Codi de procediment penal. pÓg. 17
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Areny Sßnchez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a la tramitaciˇ parlamentÓria del nou Conveni d’educaciˇ entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya,(Reg. N˙m. 1127-A). pÓg. 18
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve Lˇpez Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a les previsions sobre la futura utilitzaciˇ del centre de transferŔncia de residus, (Reg. N˙m. 1128-A). pÓg. 19
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a la tramitaciˇ de la modificaciˇ, mitjanšant intercanvi de notes, de l’Acord entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre el trasllat i gestiˇ de residus, (Reg. N˙m. 1129-A). pÓg. 19
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Areny Sßnchez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa als problemes de seguretat i funcionament de la nova escola Germans de Riba d’Ordino, (Reg. N˙m. 1130-A). pÓg. 20
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Patrick GarcÝa Ricart, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a la quantitat d’apartaments que no estan sota cap classificaciˇ hotelera, (Reg. N˙m. 1131-A). pÓg. 21
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Patrick GarcÝa Ricart, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a l’organitzaciˇ d’algun acte per tal de demostrar el nostre reconeixement i agra´ment per la feina que ha portat a bon terme el Sr. Ricard Fiter, (Reg. N˙m. 1132-A). pÓg. 21
Publicaciˇ de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, per escrit de data 23 de novembre del 2004, relativa a la posiciˇ del Govern en relaciˇ al projecte de conveni contra el blanqueig i el finanšament del terrorisme del Consell d’Europa, (Reg. N˙m. 1133-A). pÓg. 21
Convocat˛ria d'una sessiˇ informativa p˙blica del
M. I. Sr. Xavier MontanÚ Atero, ministre d’Educaciˇ, Cultura, Joventut i Esports, davant de la Comissiˇ Legislativa d’Educaciˇ, Recerca, Cultura i esports pel dia 13 de desembre del 2004. pÓg. 22
Convocat˛ria d'una sessiˇ ordinÓria del Consell General pel dia 2 de desembre del 2004. pÓg. 22
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’Informe 2/2004 del Tribunal de Comptes de fiscalitzaciˇ de les despeses derivades dels contractes subscrits entre el Govern i l’empresa EMPUB, pels treballs de redacciˇ del projecte constructiu, construcciˇ i explotaciˇ temporal del nou Centre de TransferŔncia de Residus d’Andorra, i entre el Govern i l’empresa Pirinenca de Serveis, per l’explotaciˇ temporal del Centre de TransferŔncia de Residus d’Andorra, durant els anys 2002 i 2003, i tramesa a la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost. pÓg. 23
58/200411/19/2004Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d'esmenes al Projecte de llei d’atenciˇ social. pÓg. 2
Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d'esmenes al Projecte de llei de la seguretat social. pÓg. 2
Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d'esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2005. pÓg. 2
57/200411/15/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei de suplement de crŔdit per finanšar les despeses derivades de l’emissiˇ del programa “12 punts” i de la participaciˇ d’Andorra al Festival d’Eurovisiˇ. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l'Expedient d’expropiaciˇ, iniciat pel Com˙ d’Escaldes-Engordany, per l’eixamplament del carrer de la Urbanitzaciˇ de la partida dels Vilars, part baixa, que connecta amb la C.S. 300, Carretera dels Vilars, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 3
56/200411/10/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei qualificada del Codi penal, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei qualificada de modificaciˇ del Codi de procediment penal, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 84
55/200411/09/2004Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d’esmenes al Projecte de llei dels agents de circulaciˇ comunals. pÓg. 2
54/200411/04/2004Obertura del termini per a la presentaciˇ d'esmenes a la Proposiciˇ de llei de designaciˇ de carreteres generals. pÓg. 2
Obertura del termini per a la presentaciˇ d'esmenes a la Proposiciˇ de llei qualificada de les unions estables de parella. pÓg. 2
53/200411/02/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei de crŔdit extraordinari per finanšar les despeses derivades de la proposta de licitaciˇ del servei de vigilÓncia del transport escolar pel curs 2004-2005. pÓg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificaciˇ del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestaciˇ de serveis bancaris i de serveis financers, aixÝ com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2005, aixÝ com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2005, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
52/200410/28/2004Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d’esmenes al Projecte de llei de la seguretat social. pÓg. 2
Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d’esmenes al Projecte de llei d’atenciˇ social. pÓg. 2
51/200410/25/2004Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ de l’informe del Projecte de llei de residus. pÓg. 2
Convocat˛ria d'una sessiˇ ordinÓria del Consell General pel dia 3 de novembre del 2004. pÓg. 2
50/200410/21/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de suplement de crŔdit per finanšar les despeses derivades de l’emissiˇ del programa “12 punts” i de la participaciˇ d’Andorra al Festival d’Eurovisiˇ, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa d'Interior en relaciˇ al Projecte de llei qualificada de mesures d’adaptaciˇ de la Llei qualificada d’immigraciˇ al rŔgim transitori establert entre la Uniˇ Europea i els nous estats membres. pÓg. 2
49/200410/15/2004Clausura de la tramitaciˇ del Projecte de llei del cos de la guÓrdia urbana, oberta per Edicte de data 16 de juny del 2004. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei dels agents de circulaciˇ comunals, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Publicaciˇ de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep DallerŔs Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, relativa a la Llei de contractaciˇ p˙blica. pÓg. 13
Publicaciˇ de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep DallerŔs Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, relativa a l’informe d’execuciˇ pressupostÓria i comptable del primer trimestre de l’exercici 2004 del Govern. pÓg. 16
Convocat˛ria d'una sessiˇ ordinÓria del Consell General pel dia 28 d’octubre del 2004. pÓg. 16
48/200410/07/2004Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de crŔdit extraordinari per finanšar les despeses derivades de la proposta de licitaciˇ del servei de vigilÓncia del transport escolar pel curs 2004-2005, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de suplement de crŔdit per finanšar les despeses derivades de la regularitzaciˇ de les transferŔncies als comuns de l’exercici 2001, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 2
Clausura de la tramitaciˇ del Projecte de llei de modificaciˇ del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestaciˇ de serveis bancaris i de serveis financers, oberta per Edicte de data 4 de novembre del 2003. pÓg. 3
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ del Projecte de llei de modificaciˇ del tipus de gravamen de l’impost indirecte sobre la prestaciˇ de serveis bancaris i de serveis financers, i obertura del termini de presentaciˇ d'esmenes. pÓg. 4
Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d’esmenes al Projecte de llei de la seguretat social. pÓg. 4
Pr˛rroga al termini per a la presentaciˇ d’esmenes al Projecte de llei d’atenciˇ social. pÓg. 5
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei del Cos de la GuÓrdia Urbana. pÓg. 5
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdem˛crata, al Projecte de llei de crŔdit extraordinari per finanšar les despeses derivades de la licitaciˇ del concurs de subministrament de sal per al desgel de carreteres per a l’exercici 2004. pÓg. 14
Admissiˇ a trÓmit i publicaciˇ de la Proposiciˇ de llei de creaciˇ de la Taula TŔcnica de Gestiˇ del TrÓnsit, i obertura del termini de presentaciˇ del criteri del Govern. pÓg. 15
47/200410/04/2004Publicaciˇ del criteri del Govern relatiu a la Proposiciˇ de llei qualificada de les unions estables de parella. pÓg. 2
46/200409/30/2004Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la prestaciˇ de serveis empresarials i professionals. pÓg. 2
45/200409/30/2004Publicaciˇ de l'informe de la PonŔncia i l'informe de la Comissiˇ Legislativa de Finances i Pressupost en relaciˇ al Projecte de llei de l'impost indirecte sobre la producciˇ interna. pÓg. 2