Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
HTTP: Missing resource string20062006
Índex 200612/31/2006
59/200612/22/2006Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2

Publicació de l’Intercanvi de notes constitutiu d’acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica en relació amb la pròrroga del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa Fulbright, de l’11 de desembre del 2006. pàg. 13

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord encomanant al Govern que durant l’any 2007 presenti a ratificació del Consell General la Convenció sobre la protecció de les persones en relació al tractament de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener de 1981, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 15

Convocatòria d'una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi, ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 28 de desembre del 2006. pàg. 16
58/200612/22/2006Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior al Projecte de llei del Cos Penitenciari. pàg. 2

Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior al Projecte de llei penitenciària. pàg. 47
57/200612/15/2006Tramesa del Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2

Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993. pàg. 2
56/200612/13/2006
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost al Projecte de llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al cost de les obres del Centre Penitenciari. pàg. 21

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les ampliacions de contracte pels treballs d’inspecció, revisió i direcció facultativa dels treballs de redacció de projecte i construcció del nou centre de tractament de residus d’Andorra. pàg. 23

Reducció del termini previst en l’article 58 a 6.30h, als efectes de poder examinar i aprovar el Projecte de llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, en una sessió del Consell General que se celebrarà el dia 14 de desembre del 2006, a les 16.00h. pàg. 24
55/200612/06/2006Tramesa del Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Publicació de l’Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 14 de desembre del 2006. pàg. 57
Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2006. pàg. 57
Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2007. pàg. 57
54/200612/01/2006Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’informe de viabilitat per adequar l’Hotel Cerqueda en residència per a la gent gran. pàg. 2
Nomenament dels membres del Consell Andorrà de l’Audiovisual. pàg. 3
53/200611/29/2006Retirada del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la planta baixa i primera de l’edifici Albatros situat al carrer de la Unió entre l’avinguda Fiter i Rossell i la nova plaça de confluència dels carrers Consell d’Europa i Esteve Albert, a la Parròquia d’Escaldes-Engordany. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició del 29% del capital social de la societat CTRASA. pàg. 2
Publicació del Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, dels estatuts annexos, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Retirada del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la planta baixa i primera de l’edifici Albatros situat al carrer de la Unió entre l’avinguda Fiter i Rossell i la nova plaça de confluència dels carrers Consell d’Europa i Esteve Albert, a la Parròquia d’Escaldes-Engordany. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició del 29% del capital social de la societat CTRASA. pàg. 2
Publicació del Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA, dels estatuts annexos, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2007. pàg. 12
Proclamació dels candidats per membres del Consell Andorrà de l'Audiovisual. pàg. 12
52/200611/27/2006Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la revisió de preus de la construcció del nou Centre de Tractament de Residus. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la finca anomenada “Hotel Cerqueda” a Santa Coloma. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la planta baixa i primera de l’edifici Albatros situat al carrer de la Unió entre l’avinguda Fiter i Rossell i la nova plaça de confluència dels carrers Consell d’Europa i Esteve Albert, a la Parròquia d’Escaldes-Engordany. pàg. 3

Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient a la Proposició de llei per la qual s’estableix el dret a rebre una indemnització, per part de les persones que hagin desenvolupat l’hepatitis C, abans de l’any 1991, com a conseqüència d’haver rebut una transfusió sanguínia o bé per contagi en la seva activitat laboral a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 4

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposta d’acord instant al Govern a què presenti durant el primer trimestre del 2007, un Projecte de llei de modificació de la Llei de la funció pública que permeti comptabilitzar el treball a temps parcial de les persones que presten servei com a auxiliars de pati i menjador a l'Escola Andorrana, amb altres activitats retribuïdes, i que tot el personal no docent, durant el proper curs escolar 2007-2008 depengui directament del ministeri encarregat de l'educació. pàg. 7

Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2004, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 7
51/200611/23/2006
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993. pàg. 2

Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 30 de novembre del 2006. pàg. 3
50/200611/22/2006Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda i al Protocol opcional al Conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda, fets a Ginebra el 20 d'abril de 1929, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de novembre del 2006, relativa al cost que tindrà l’anomenada “Cimera sobre el futur d’Europa” que el Govern ha organitzat pels dies 30 de novembre i primer de desembre, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1401). pàg. 15
49/200611/14/2006
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de l’apartat 5 de l’article 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de 4 de novembre de 1993, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a l’operativitat d’un aeroport pròxim a Andorra, (Reg. Núm. 1356). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a les obres de construcció de la nova seu central del Servei de prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, (Reg. Núm. 1357). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa al transport sanitari, (Reg. Núm. 1358). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Pilar Riba Font. consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a la depuradora d’Anyós, (Reg. Núm. 1359). pàg. 5

Publicació de la Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a l’intercanvi epistolar del cap de Govern amb el Comissari europeu Joaquín Almunia i l’aturada de les negociacions amb la Unió Europea per un acord monetari, (Reg. Núm. 1360). pàg. 5
Publicació de la Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a la compra d’uns locals a l’edifici Albatros d’Escaldes-Engordany, (Reg. Núm. 1361). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa al cost de les obres del Centre Penitenciari, (Reg. Núm. 1364). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2006, relativa a les ampliacions de contracte pels treballs d’inspecció, revisió i direcció facultativa dels treballs de redacció de projecte i construcció del nou centre de tractament de residus d’Andorra, (Reg. Núm. 1365). pàg. 7

Compareixença d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua, ministre de Turisme i Medi Ambient, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient, pel dia 23 de novembre del 2006. pàg. 8

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de novembre del 2006. pàg. 8
48/200611/09/2006Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l'adquisició del 29% del capital social de la societat CTRASA. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2007. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat amb text alternatiu, presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l’article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada de modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, de 4 de novembre de 1993, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de novembre del 2006, relativa a l’informe de viabilitat per adequar l’hotel Cerqueda en residència per a la gent gran, (Reg. Núm. 1291). pàg. 5
47/200611/06/2006Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la revisió de preus de la construcció del nou Centre de Tractament de Residus, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la planta baixa i primera de l’edifici Albatros situat al carrer de la Unió entre l’avinguda Fiter i Rossell i la nova plaça de confluència dels carrers Consell d’Europa i Esteve Albert, a la Parròquia d’Escaldes-Engordany, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la comptabilitat dels
empresaris. pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la finca anomenada “Hotel Cerqueda” a Santa Coloma. pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord instant el Govern a què presenti durant el primer trimestre del 2007, un Projecte de llei de modificació de la Llei de la funció pública que permeti comptabilitzar el treball a temps parcial de les persones que presten servei com a auxiliars de pati i menjador a l'Escola Andorrana, amb altres activitats retribuïdes, i que tot el personal no docent, durant el proper curs escolar 2007-2008 depengui directament del ministeri encarregat de l'educació, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
46/200610/30/2006Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior a la Projecte de llei qualificada de residències passives. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei qualificada per a la protecció de la Vall del Madriu – Perafita - Claror, oberta per Edicte de data 22 d’agost del 2006. pàg. 20
Publicació de l’informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, de l’Administració General i de les entitats parapúbliques, corresponents a l’exercici 2003, així com dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponents al mateix exercici, aprovat el dia 27 d’octubre del 2006. pàg. 21
Designació del president i dels membres del Tribunal de Comptes. pàg. 22
45/200610/26/2006Proclamació dels candidats per president i membres del Tribunals de Comptes. pàg. 2
44/200610/25/2006Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Eva Garcia Pastor, consellera general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 23 d’octubre del 2006, relativa a l’Acord entre Espanya i Andorra sobre el trasllat i gestió de residus, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1246). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 24 d’octubre del 2006, relativa als robatoris que s'han produït en diferents domicilis, i si el Govern té previst algun pla especial per tal que no tornin a succeir, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1247). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2006, relativa a l'absència del president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en la reunió entre el cap de Govern i els presidents de grup parlamentari del dia 20 d'octubre, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1251). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2006, relativa a la demora en la posada en funcionament del nou forn incinerador, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1252). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2006, relativa a l’esport escolar, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1253). pàg. 5
Publicació d'un edicte per contractar un administratiu per als serveis generals del Consell General. pàg. 6
Publicació d'un edicte per convocar un concurs públic per a la selecció d’una empresa pel control de la qualitat, el cost, el termini d’execució i la seguretat de l’obra de la nova seu del Consell General. pàg. 6
43/200610/19/2006
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’adquisició del 29% del capital social de la societat CTRASA, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg. 2

Tramesa de la Proposició de llei per la qual s'estableix el dret a rebre una indemnització, per part de les persones que hagin desenvolupat l'hepatitis C, abans de l'any 1991, com a conseqüència d'haver rebut una transfusió sanguínia o bé per contagi en la seva activitat laboral a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2007, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2007, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3

Publicació de la Publicació de la declaració formulada pel Govern del Principat d’Andorra relativa al Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, fet a Nova York el 10 de desembre de 1984. pàg. 32
42/200610/17/2006Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CD + Segle XXI, per escrit de data 16 d’octubre del 2006, relativa al transport públic, (Reg. Núm. 1186) pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, consellera general del Grup Parlamentari CD + Segle XXI, per escrit de data 16 d’octubre del 2006, relativa als cilindres de plàstic utilitzats per delimitar certs trams de la carretera públic,
(Reg. Núm. 1187). pàg. 3
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’octubre del 2006, relativa a l’establiment de sistemes d’ordenació de dades referents als Tractats internacionals conclosos per Andorra i a la seva execució nominativa,
(Reg. Núm. 1211). pàg. 4
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’octubre del 2006, relativa al risc d’inundabilitat derivat de la construcció del Pont de París, (Reg. Núm. 1212). pàg. 5
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’octubre del 2006, relativa al personal adscrit a la ITV, (Reg. Núm. 1213). pàg. 5
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 d’octubre del 2006, relativa a les reiterades declaracions del cap de Govern a la premsa internacional afirmant que el comerç hauria perdut l’atractiu de preus, (Reg. Núm. 1214). pàg. 6
5- ALTRA INFORMACIÓ
5.2 Convocatòries
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 26 d’octubre del 2006. pàg. 7
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 27 d’octubre del 2006. pàg. 7
41/200610/12/2006
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior a la Projecte de llei del procediment executiu de l’ordre judicial de pagament. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny. pàg. 9

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA. pàg. 10

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la finca anomenada «Hotel Cerqueda», a Santa Coloma. pàg. 10

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 10

Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat, de 5 d’octubre de 1995, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 10

Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Canturri Montanya, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 16 d’octubre del 2006. pàg. 19
40/200610/11/2006Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l'impost sobre plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. pàg. 2
39/200610/05/2006Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost al Projecte de llei de modificació de la Llei 18/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la producció interna. pàg. 11
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost al Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre les activitats comercials. pàg. 18
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni de Santa Cruz de la Sierra, constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 24
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, fet a París el 20 d'octubre del 2005, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 28
38/200609/25/2006Tramesa del Projecte de llei del Cos penitenciari, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior.
Tramesa del Projecte de llei penitenciària, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior.
Publicació del Criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei qualificada per a la protecció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M.I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de setembre del 2006, relativa als barem o criteris requerits als beneficiaris per poder accedir a les prestacions d’assistència social, amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 1098).
37/200609/22/2006Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de la finca anomenada «Hotel Cerqueda», a Santa Coloma, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de creació d ela societat pública Andorra Turisme, SA. pàg. 2
Clausura de la tramitació del Projecte de llei de creació de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals, oberta per Edicte de data 14 de juliol del 2006. pàg. 2
36/200609/20/2006Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de l'impost sobre plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d'Andorra. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny. pàg. 2

Publicació de l’Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne d’Espanya en relació amb la pròrroga de l’Acord sobre el trasllat i la gestió de residus del 27 de gener del 2000, de 10 de juliol del 2006. pàg. 2

Publicació de la Publicació de la Carta de la Francofonia, adoptada per la Conferència Ministerial de la Francofonia celebrada a Antananarivo, el 23 de novembre del 2005, que esmena la Carta de la Francofonia de Hanoi, del 15 de novembre de 1997. pàg. 3

Publicació de la Publicació de l’esmena al cos, l’annex i els apèndixs de l’Acord europeu relatiu al treball dels equips de conducció dels vehicles que realitzen transports internacionals per carretera (AETR). pàg. 8

Correcció en la publicació de l’Avís previst per a la sessió ordinària del Consell General, del dia 26 de setembre. pàg. 18
35/200609/15/2006

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a la fixació de les tarifes de la ITV, (Reg. Núm. 1022). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a la previsió de l’evolució demogràfica del Principat segons l’estudi de McKinsey, (Reg. Núm. 1031). pàg. 3

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a la realització i la gestió del cens de població, (Reg. Núm. 1032). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a la senyalització viària en la zona d’influència del Túnel del Pont Pla, (Reg. Núm. 1033). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa al sector d’empreses dedicades al lloguer d’apartaments turístics, (Reg. Núm. 1034). pàg. 4

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Rodríguez Rossa, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa al mòdul per a menors al Centre penitenciari, (Reg. Núm. 1035). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a la implementació de l’anomenat “carril bus”, (Reg. Núm. 1036). pàg. 5

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa al procediment de ratificació del Conveni penal sobre la corrupció del Consell d’Europa, (Reg. Núm. 1037). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a un problema de males olors originat, possiblement, en el Centre de Tractament de Residus, (Reg. Núm. 1038). pàg. 6

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de setembre del 2006, relativa a les condicions laborals dels auxiliars de pati i menjador de l’escola andorrana, (Reg. Núm. 1039). pàg. 7

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Puigdellívol Riberaygua, ministre de Turisme i Medi Ambient, el M. I. Sr. Joel Font Coma, ministre d’Economia, el M. I. Sr. Manel Pons Pifarré, ministre d’Urbanisme i Ordenament Territorial, el M. I. Sr. Ferran Mirapeix Lucas, ministre de Finances, i el Sr. Sergi Nadal, secretari d’Estat de l’Agència Andorra 2020, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 25 de setembre del 2006. pàg. 8

Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, ministra d’Educació i Formació Professional, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 5 d’octubre del 2006. pàg. 8

Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 26 de setembre del 2006. pàg. 8
34/200609/14/2006
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei per la qual s'estableix el dret a rebre una indemnització, per part de les persones que hagin desenvolupat l'hepatitis C, abans de l'any 1991, com a conseqüència d'haver rebut una transfusió sanguínia o bé per contagi en la seva activitat laboral a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. pàg. 2

Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, del subministrament d’un vehicle. pàg. 3

Publicació d’una correcció en l’Edicte d’admissió a tràmit del Projecte de llei del Cos Penitenciari, publicat en el Butlletí del Consell General número 32/2006, de data 17 de juliol. pàg. 3
33/200608/23/2006Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació puntual de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 14
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 15
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei penitenciària, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 18
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei qualificada per a la protecció de la Vall del Madriu - Perafita - Claror, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 30
32/200607/17/2006Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Cos Penitenciari, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 26
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 33
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suspensió cautelar i temporal d’atorgament de tot tipus de contractes d’aprofitament compartit i per torn de béns immobles, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 52
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de creació de la societat pública Andorra
Turisme, SA, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 53
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003 de modificació de l'article 7 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 56
31/200607/04/2006Resolució relativa a què el Govern iniciï els tràmits necessaris i els treballs tècnics pertinents per tal de presentar, durant la present legislatura, un projecte de llei que incorpori un text refós dels diferents impostos indirectes. pàg. 2
Resolució relativa a què el Govern iniciï els tràmits necessaris perquè l’Estat andorrà figuri entre els Estats membres del Consell d’Europa que han ratificat la Convenció penal sobre la corrupció del Consell d’Europa. pàg. 2