Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
HTTP: Missing resource string20192019
HTTP: Missing resource string20182018
HTTP: Missing resource string20172017
HTTP: Missing resource string20162016
HTTP: Missing resource string20152015
HTTP: Missing resource string20142014
HTTP: Missing resource string20132013
HTTP: Missing resource string20122012
HTTP: Missing resource string20112011
HTTP: Missing resource string20102010
HTTP: Missing resource string20092009
HTTP: Missing resource string20082008
HTTP: Missing resource string20072007
Índex 200712/31/2007
64/200712/28/2007 08:30:08 AMPròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord sobre la constitució d’una fundació per a la preservació del patrimoni rústic. pàg. 2
63/200712/19/2007Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, relativa al patrimoni de Casa Rossell d’Ordino. pàg. 2
Proclamació del candidat per Magistrat del Tribunal Constitucional i reducció de termini. pàg. 16
62/200712/17/2007Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de desembre del 2007. pàg. 2
Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 21 de desembre del 2007. pàg. 2
61/200712/12/2007Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei relativa als habitatges de preu preferent, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 9
60/200712/05/2007Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei del cadastre, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de fundacions. pàg. 10
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993. pàg. 10
Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2008. pàg. 10
59/200711/30/2007Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs. pàg. 2
58/200711/28/2007Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2008, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Ramon Cereza Pérez, director del SAAS, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient. pàg. 2
57/200711/26/2007Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2
56/200711/23/2007Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei qualificada del Codi penal, del 23 de març del 2005. pàg. 2
Publicació de la Proposta d’acord instant el Govern a negociar amb la concessionària del Túnel d’Envalira unes condicions tarifàries especials pels habitants del Pas de la Casa i per a les persones que hi tenen el seu lloc de treball, aprovada pel Consell General. pàg. 6
Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, per a implementar i actualitzar les instal·lacions de seguretat del Consell General. pàg. 6
55/200711/21/2007Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 27 de novembre del 2007. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Antoni Riberaygua Sasplugas, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 17 de desembre del 2007. pàg. 2
Proclamació del candidat per a cobrir la vacant en la Comissió Permanent del Consell General. pàg. 2
54/200711/14/2007Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei de fundacions. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA+ Segle XXI, per escrit de data 14 de novembre del 2007, relativa al patrimoni de Casa Rossell d’Ordino, (Reg. Núm. 1205). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de novembre del 2007, relativa al protocol d'actuació als centres escolars per als alumnes amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1195). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Conxita Marsol Riart, presidenta del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 de novembre del 2007, relativa al Reglament del Cos de Bombers, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1201). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Serra Serra, president suplent del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 13 de novembre del 2007, relativa a l’organització de la mobilitat i la capacitat de la xarxa viària andorrana durant les jornades festives, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1202). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 14 de novembre del 2007, relativa a la regulació del règim i l’activitat de les entitats financeres i de les entitats d’assegurances, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1206). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2007, relativa a l’aplicació a Andorra de la nova directiva europea sobre mercats d’instruments financers, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1209). pàg. 6
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 14 de novembre del 2007, relativa a l’informe del MONEYVAL i la dimissió del responsable de la Unitat de Prevenció de Blanqueig, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1210). pàg. 7
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 22 de novembre del 2007. pàg. 7
53/200711/12/2007Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei qualificada d’associacions, del 15 de desembre del 2000, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2005, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
52/200711/08/2007Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002, així com les reserves d’esmena presentades. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 41
51/200711/06/2007Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 3
Tramesa de la Proposició de llei qualificada d'exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2008. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2008. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de novembre del 2007, relativa a la Llei de creació del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, (Reg. Núm. 1164). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de novembre del 2007, relativa a l’obtenció del títol de batxiller per a candidats lliures, (Reg. Núm. 1165). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Ricard de Haro Jiménez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de novembre del 2007, relativa a la publicitat en els vehicles que efectuen Servei de Taxi, (Reg. Núm. 1166). pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 de novembre del 2007, relativa al projecte de convertir la caça i la pesca en un atractiu turístic, (Reg. Núm. 1167). pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord instant el Govern a què suspengui l’execució del projecte núm. 0009/2005 Desviació de Sant Julià de Lòria, 3r tram: des de l’enllaç amb l’avinguda Francesc Cairat fins a la boca nord del túnel de la Tàpia i replantegi l’actuació referida al tram i enllaços T2, E2 i E3, “Desviació de Sant Julià de Lòria” del Pla Sectorial de Noves Infraestructures viàries, eliminant el vial obert corresponent al 3r tram i resolent la desviació mitjançant un únic túnel d’acord amb els millors criteris de caràcter ambiental, social, econòmic i d’enginyeria viària i mobilitat, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 6
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 15 de novembre del 2007. pàg. 9
50/200710/25/2007Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’acord instant el Govern a negociar amb la concessionària del Túnel d’Envalira unes condicions tarifàries especials pels habitants del Pas de la Casa i per a les persones que hi tenen el seu lloc de treball, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
49/200710/22/2007Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, així com la reserva d’esmena presentada. pàg. 2

Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de fundacions. pàg. 10

Clausura de la tramitació de la Proposició de llei del voluntariat, oberta per Edicte de data 9 d’agost del 2007. pàg. 10

Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèdum, del 3 de setembre de 1993. pàg. 10

Nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’INAF presentats pel Govern. pàg. 10
48/200710/18/2007Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 17
Tramesa del Projecte de llei de modificació puntual del Decret del Consell General de l’11 de juliol de 1977, pel qual es regula l’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg. 26
Tramesa del Projecte de llei d’ordenació de l’ensenyament superior i de la recerca, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports. pàg. 27
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de l’adquisició de material de telecomunicacions per al Departament de Policia, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 27
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses en concepte d’ajudes per a la conservació integrada, la restauració, el manteniment i la millora del patrimoni cultural, per donar compliment a l’article 35, Ajuts públics, punt 1, de la Llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 28
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Roser Bastida Areny, ministra d’Educació, Formació Professional, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports pel dia 7 de novembre del 2007. pàg. 28
47/200710/17/2007Publicació de la Publicació de les Recomanacions del Consell de Cooperació Duanera del 25 de juny de 1999 i del 26 de juny del 2004 per tal d’esmenar el Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies. pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata,, relativa a la quantia que hauria estat objecte d’utilització indeguda pel cap de protocol del Govern, així com les mesures disciplinàries, administratives i judicials que s’hagin adoptat o es pensin adoptar per a resoldre la qüestió. pàg. 55
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, relativa al funcionament del ministeri que s’encarrega de l’educació. pàg. 56
46/200710/12/2007Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei per regularitzar provisionalment les quotes de participació transferides als comuns els anys 2006 i 2007 segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels exercicis 2005 i 2006, i de suplement de crèdit, per fer front als imports derivats de les regularitzacions provisionals dels exercicis esmentats, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la regularització de les transferències als comuns de l’exercici 2005, un cop el Consell General ha aprovat la liquidació del pressupost de l’Administració general de l’exercici 2004, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2008, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2008, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 5
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a l’apagada analògica del món televisius el 25 de setembre. pàg. 34
Convocatòria d’una sessió del Consell General pel dia 18 d’octubre del 2007. pàg. 35
45/200710/10/2007Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes a la Proposició de llei qualificada d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals. pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. M. Rosa Ferrer Obiols, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2007, relativa a la signatura del conveni d’adhesió al Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1066). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2007, relativa a l’afer de TSF Sant Julià, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1067). pàg. 2
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 d’octubre del 2007, relativa a la posició del Govern sobre l’informe anyal de la Cambra de Comerç i Indústria d’Andorra, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1068). pàg. 3
44/200710/04/2007Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 3
43/200710/02/2007Tramesa del Projecte de llei relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, així com les esmenes a l’articulat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació puntual del Decret del Consell General de l'11 de juliol de 1977, pel qual es regula l'exercici de professions liberals al Principat d'Andorra. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d'ordenació de l'ensenyament superior i de la recerca. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d'inversions estrangeres al Principat d'Andorra. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei qualificada de modificació de l'article 409 de la Llei qualificada del Codi penal del 23 de març del 2005, així com les esmenes a l’articulat presentades a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 4
Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa d’Interior en relació al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Codi penal, del 23 de març del 2005. pàg. 4
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002. pàg. 8
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Varsòvia el 16 de maig del 2005, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 28 de setembre del 2007, relativa a l’estat actual de les xarxes d’importació i distribució d’energia elèctrica al nostre país, (Reg. Núm. 1025). pàg. 20
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 d’octubre del 2007, relativa al nou sistema de finançament dels serveis de transport sanitari, (Reg. Núm. 1033). pàg. 21
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Blasi Vidal, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 d’octubre del 2007, relativa al cost del projecte de la nova seu dels Arxius Nacionals, (Reg. Núm. 1034). pàg. 21
Convocatòria d’una sessió informativa pública del
Sr. Pere Canturri Montanya, Raonador del Ciutadà, davant de la Comissió Legislativa d’Interior, pel dia 15 d’octubre del 2007. pàg. 22
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 11 d’octubre del 2007. pàg. 22
Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, de la construcció de la nova seu del Consell General, fase 2, estructures generals. pàg. 22
Publicació de l'adjudicació, mitjançant concurs públic, dels serveis de control de qualitat de l'obra construcció de la nova seu del Consell General, fase 2, estructures generals. pàg. 23
Publicació de la llista de persones presentades pel Govern per formar part del Consell d'Administració de l'INAF. pàg. 23
42/200709/24/2007Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei del voluntariat. pàg. 2
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada d’exercici de professions liberals i de col·legis i associacions professionals. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei qualificada d’organització i funcionament dels comuns, oberta per Edicte de data 18 d’abril del 2007. pàg. 2
Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993. pàg. 3
41/200709/20/2007Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les negociacions per a l’adquisició dels terrenys i immobles de Ràdio Andorra, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, i obertura del termini per a la presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei per a la viabilitat del Camp de Neu d’Ordino Arcalís, oberta per Edicte de data 8 de maig del 2007. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 20 de setembre del 2007, relativa a la creació de la prova nacional de batxillerat, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 0 986). pàg. 4
40/200709/18/2007Publicació de l'informe de la Ponència i l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació al Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les transferències corrents i les transferències de capital del Departament de Salut destinades al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Mariona González Reolit, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa als animadors i/o vigilants per les activitats d'esport escolar per la temporada 2005-2006. pàg. 4
39/200709/12/2007Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades del nou organigrama de la Batllia, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei d’ordenació de l’ensenyament superior i de la recerca. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d'esmenes al Projecte de llei de modificació puntual del Decret del Consell General de l’11 de juliol de 1977, pel qual es regula l’exercici de professions liberals al Principat d’Andorra. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 28 de gener de 1981, i del Protocol addicional del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal relatiu a les autoritats de control i els fluxos transfronterers de dades, fet a Estrasburg el 8 de novembre del 2001, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 11 de setembre del 2007, relativa a l'acabament de les obres de construcció de la nova Duana compartida entre Andorra i França, (Reg. Núm. 0936). pàg. 30
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Enric Tarrado Vives, president del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 11 de setembre del 2007, relativa al tram de la carretera general 2 situat a l’alçada de Torrent Pregó, a la Parròquia d’Encamp, (Reg. Núm. 0937). pàg. 30
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2007, relativa al Projecte de llei d’avaluació de l’impacte ambiental, (Reg. Núm. 0949). pàg. 31
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2007, relativa a l’estudi encomanat per Govern sobre la viabilitat d’un aeroport a Andorra, (Reg. Núm. 0950). pàg. 31
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Vicenç Alay Ferrer, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2007, relativa al Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 0951). pàg. 32
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 12 de setembre del 2007, relativa als treballs de construcció del parc “Naturlàndia” i més concretament del tobogan alpí conegut com a “Tobotronc”, (Reg. Núm. 0952). pàg. 32
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 20 de setembre del 2007. pàg. 33
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 21 de setembre del 2007. pàg. 33
Admissió a tràmit i publicació de l’Expedient d’expropiació iniciat pel Govern per a l’expropiació de l’Hotel Rosaleda, ubicat a l’avinguda Copríncep Francès, núm. 13, d’Encamp, declarat pel Govern bé immoble d’interès cultural en la categoria de monument, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 34
38/200709/06/2007
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei de la comptabilitat dels empresaris. pàg. 2

Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Projecte de llei d’inversions estrangeres al Principat d’Andorra. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa relatiu a l’entrada, la circulació, el sojorn i
l’establiment dels seus nacionals, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2

Publicació de la retirada de la proposta del Govern de nomenament del president i del membre del Consell d’Administració de l’Institut Nacional Andorrà de Finances. pàg. 6
37/200708/10/2007Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei del voluntariat, i obertura del termini per a la presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 9
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de juliol del 2007, relativa a la quantia que hauria estat objecte d’utilització indeguda pel cap de protocol del Govern, així com les mesures disciplinàries, administratives i judicials que s’hagin adoptat o es pensin adoptar per a resoldre la qüestió, (Reg. Núm. 0824). pàg. 10
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 30 de juliol del 2007, relativa a l’apagada analògica del món televisiu el 25 de setembre, (Reg. Núm. 0826). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Lurdes Font Puigcernal, presidenta suplent del Grup Parlamentari CDA + Segle XXI, per escrit de data 31 de juliol del 2007, relativa al funcionament del ministeri que s’encarrega de l’educació, (Reg. Núm. 0829). pàg.12
36/200707/19/2007Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei relativa a la societat concessionària Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar les indemnitzacions dels afectats per l’hepatitis C, d’acord amb la Llei 18/2006, del 14 de desembre, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei qualificada del Codi penal, del 23 de març del 2005, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 6
Publicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l’homologació dels permisos de conduir. pàg. 7
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’aprovació de la ratificació del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 8
35/200706/29/2007Tramesa del Projecte de llei de suplement de crèdit per finançar les transferències corrents i les transferències de capital del Departament de Salut destinades al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Publicació de la llista de persones presentades pel Govern per formar part del Consell d'Administració de l'INAF. pàg. 2