Butlletins per anys

HTTP: Missing resource string20202020
Índex 202012/31/2020
070/202009/22/2020- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 de setembre del 2020, relatives als contractes establerts amb A2 Security i A2 Security Assessors per la prestació de serveis per a l’assessorament en matèria d’inversió estrangera, (Reg. Núm. 687). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de setembre del 2020, relativa als contractes entre Andorra Turisme, SAU i el Cirque du Soleil, INC per a la producció d’un espectacle a Andorra pels anys 2020, 2021 i 2022, (Reg. Núm. 689). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de setembre del 2020, relativa a la reunió mantinguda pel Cap de Govern amb el Secretari d’Estat de la Santa Seu, (Reg. Núm. 692). pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 2 d’octubre del 2020. pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 6 d’octubre del 2020. pàg. 4
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 9 d’octubre del 2020. pàg. 4
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 1 d’octubre del 2020. pàg. 4
069/202009/21/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d'esports electrònics. pàg. 2
068/202009/18/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Tramesa del Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica. pàg. 5
Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra. pàg. 5
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 de setembre del 2020, relatives al servei de transport públic, (Reg. Núm. 675). pàg. 5
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juliol del 2020, relatives al tancament dels establiments de restauració i d’oci nocturn a la 1.00 hores. pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. pel dia 15 d’octubre del 2020. pàg. 9
Publicació d’un Edicte per convocar un concurs públic nacional pel subministrament de carburant de calefacció per als edificis del Consell General. pàg. 10
067/202009/16/2020Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de les finances comunals, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Publicació de l'informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 33
066/202009/14/2020Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Pere López Agràs i Roger Padreny Carmona, president i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la Sra. Marta Fonolleda Riberaygua, directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 28 de setembre del 2020. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 17 de setembre del 2020. pàg. 2
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 23 de setembre del 2020. pàg. 3
065/202009/11/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Codi de la circulació. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. pàg. 2
064/202009/09/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juny del 2020, relatives a l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos per part d’Actiu Assegurances (Grup Crèdit Andorrà). pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l’Expedient d’expropiació relatiu a l'eixample i la rectificació de la CG-2, tram La Trava - Bordes de l'Aldosa, Parròquia de Canillo, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
063/202009/07/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
062/202009/02/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional. pàg. 2
061/202008/26/2020Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susana Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 6 d’agost del 2020, relatives al reglament que regula els estudis oficials de música, (Reg. Núm. 586). pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susana Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 d’agost del 2020, relatives al nombre i els tipus de càncer que han afectat als habitants d’Andorra en els darrers 5 anys, (Reg. Núm. 598). pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 10 de setembre del 2020. pàg. 3
060/202008/04/2020Admissió a tràmit i publicació de l’Informe 1/2020: Informe definitiu del Tribunal de Comptes corresponent a les despeses electorals relatives a les eleccions comunals celebrades el 15 de desembre del 2019. pàg. 2
059/202007/31/2020 02:38:20 PMTramesa del Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 de juliol del 2020, relatives a l’ajut extraordinari per accedir o mantenir l’habitatge de lloguer, (Reg. Núm. 576). pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 31 de juliol del 2020, relatives a l’IRONMAN, (Reg. Núm. 582). pàg. 3
058/202007/29/2020 10:08:38 AMPròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d'esports electrònics. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposta d’adhesió al Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional, adoptat a la Conferència financera de Bretton Woods el 22 de juliol de 1944, que va entrar en vigor el 27 de desembre de 1945, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 43
057/202007/22/2020Admissió a tràmit i publicació de la Projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Codi de la circulació. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. pàg. 3
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 de juliol del 2020, relatives als procediments d’intercepció legal de les comunicacions, (Reg. Núm. 559). pàg. 4
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de juliol del 2020, relatives al nombre i els tipus d’intervencions efectuades durant els mesos de març, abril, maig i juny dels anys 2019 i 2020, (Reg. Núm. 562). pàg. 4
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa a l'anunci del trasllat dels ajuts a l'estudi del Ministeri d'Educació al d'Afers Socials, Habitatge i Joventut. pàg. 5
056/202007/17/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 15 de juliol del 2020, relatives al transport sanitari, (Reg. Núm. 537). pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 16 de juliol del 2020, relatives als temes relacionats amb els tècnics auxiliars sanitaris del Principat, (Reg. Núm. 540). pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de maig del 2020, relatives a les mesures destinades a la cultura i al sector cultural. pàg. 3
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2020, relatives a la presa de temperatura per part de comerços, llocs de treball i altres establiments. pàg. 9
055/202007/15/2020Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra. pàg. 3
Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. pàg. 4
Publicació de la Publicació de les modificacions de l’annex 1 del Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i la utilització d'armes químiques i sobre la seva destrucció, fet a Ginebra el 3 de setembre de 1992. pàg. 4
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juliol del 2020, relatives al dret de les persones treballadores, afectades per la reducció de la jornada laboral prevista en la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, a meritar les vacances pagades que corresponguin almenys pel temps efectiu de treball, és a dir, per la part no reduïda de la seva jornada, (Reg. Núm. 515). pàg. 8
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de juliol del 2020, relatives a la planificació de la campanya turística del Govern i Andorra Turisme, (Reg. Núm. 520). pàg. 9
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de juny del 2020, relatives als serveis i treballs contractats al Sr. Antoni García Fernández per part del Govern. pàg. 9
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Sílvia Riva González, ministra de Cultura i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 16 de juliol del 2020. pàg. 10
054/202007/09/2020 01:22:13 PMPròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei d’esports electrònics. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juliol del 2020, relatives al tancament dels establiments de restauració i d’oci nocturn a la 1.00 hores, (Reg. Núm. 502). pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, relatives a un tema del cost dels metges cubans. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 16 de juliol del 2020. pàg. 4
053/202007/08/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, relatives a un tema de contractació pública. pàg. 5
Admissió a tràmit i publicació de l’Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2019. pàg. 6
Publicació d’un edicte comunicant la rectificació, a petició del Tribunal de Comptes, de l’Informe 7/2019: Informe del Tribunal de Comptes sobre les liquidacions de comptes dels comuns d’Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany, corresponents a l’exercici 2018 i del Comú de Sant Julià de Lòria corresponent a l’exercici 2017, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 6
052/202007/02/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. pàg. 2
051/202007/01/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del Codi de la circulació, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 37/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders. pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa a la promoció turística d’Andorra pel 2020-2021 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 471). pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Oliver Alís Salguero, conseller general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa al no retorn a les famílies de la part proporcional de l’import del transport escolar aturat durant la crisi sanitària causada per la COVID-19 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 472). pàg. 51
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 1 de juliol del 2020, relativa al SAAS i a la crisi sanitària de la COVID-19 amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 475). pàg. 52
050/202006/29/2020Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Torres Falcó, Ministre d’Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, pel dia 1 de juliol del 2020. pàg. 2
049/202006/26/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
Clausura de la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 de juny del 2020, relatives a l’adquisició del 50% d’Assegur Diversos per part d’Actiu Assegurances (Grup Crèdit Andorrà, (Reg. Núm. 446). pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 3
048/202006/22/2020- Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de juny del 2020, relativa al conveni signat entre Govern i el que fou notari Josep Estañol, (Reg. Núm. 438). pàg. 6
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 22 de juny del 2020, relativa a la contractació directa de l’empresa A2 Security, (Reg. Núm. 439). pàg. 7
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 2 de juliol del 2020. pàg. 7
047/202006/22/2020- Publicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Economia en relació al Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques. pàg. 2
- Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 de juny del 2020. pàg. 17
046/202006/19/2020 09:34:14 AMPublicació de l’informe de la Ponència i l’informe de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, així com les reserves d’esmena presentades.
045/202006/17/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei d’esports electrònics, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 16 de juny del 2020, relativa a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) referent a carències i mesures d’ajornament de préstecs o crèdits amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 415). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de juny del 2020, relativa a atorgar una retribució complementària pel personal sanitari mèdic amb declaració, (Reg. Núm. 424). pàg. 16
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva del servei de prevenció aliè. pàg. 17
Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2019, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 18
044/202006/12/2020Clausura de la tramitació del Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. pàg. 2
Tramesa del Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d’Economia. pàg. 2
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva del servei d’oficina tècnica d’implantació del document i expedient electrònic. pàg. 2
Publicació d’un edicte d’adjudicació definitiva dels treballs de refecció de les cobertes posteriors de Casa de la Vall. pàg. 3
043/202006/11/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública. pàg. 2
Tramesa de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal, així com les esmenes a l’articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. pàg. 2
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de juny del 2020, relatives als serveis i treballs contractats al Sr. Antoni García Fernández per part del, Govern (Reg. Núm. 385). pàg. 2
042/202006/09/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d'ajuts a l'estudi. pàg. 11
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 8 de juny del 2020, relativa als recursos humans i econòmics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, (Reg. Núm. 372). pàg. 11
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa al retorn dels residents als centres sociosanitaris i residencials públics i privats,
(Reg. Núm. 374). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l'article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 383). pàg. 12
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relativa als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2, (Reg. Núm. 384). pàg. 13
Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades pel M. I. Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 9 de juny del 2020, relatives a l'anunci del trasllat dels ajuts a l'estudi del Ministeri d'Educació al d'Afers Socials, Habitatge i Joventut, (Reg. Núm. 379). pàg. 13
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de març del 2020, relatives als projectes electrònics del Govern d'Andorra. pàg. 14
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 18 de juny del 2020. pàg. 29
041/202006/05/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 3 de juny del 2020, relatives a les converses en relació al trànsit fronterer, (Reg. Núm. 355). pàg. 2
- Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2020, relativa als accessos a la història clínica compartida, (Reg. Núm. 361). pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 4 de juny del 2020, relatives a la presa de temperatura per part de comerços, llocs de treball i altres establiments, (Reg. Núm. 356). pàg. 3
- Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 29 d’abril del 2020, relativa als tests ràpids d'anticossos COVID 19. pàg. 3
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Èric Jover Comas, ministre de Finances i Portaveu, davant de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, pel dia 11 de juny del 2020. pàg. 6
040/202006/03/2020- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública. pàg. 2
- Publicació del criteri del Govern relatiu a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 4
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de maig del 2020, relatives a les mesures destinades a la cultura i al sector cultural, (Reg. Núm. 340). pàg. 4
- Habilitació dels dies del període fora de sessions compresos entre el 16 i el 31 de juliol del 2020. pàg. 5
039/202005/29/2020- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, relatives amb la tecnologia IrisGuard i amb el reconeixement facial. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pels M. I. Srs. Pere López Agràs, Judith Salazar Álvarez, Jordi Font Mariné, Joaquim Miró Castillo, Roger Padreny Carmona, Carles Sánchez Rodríguez i Susanna Vela Palomares, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al cost salarial dels ministres, secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra. pàg. 2
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de febrer del 2019, relatives a la subvenció anual del Govern a la Fundació Tutelar per finançar el programa Joves en inclusió. pàg. 4
038/202005/28/2020- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulade per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 30 de gener del 2020, relatives al Cedre. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe relatiu a l’Informe en relació a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2017. pàg. 18
037/202005/27/2020- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 9/2014, del 3 de juny, d’ajuts a l’estudi, i obertura del termini de presentació d’esmena. pàg. 2
- Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió. pàg. 5
- Convocatòria d’una sessió informativa pública del Sr. Albert Font Massip, president del Consell d’Administració de la CASS, davant de les Comissions Legislatives de Finances i Pressupost i de Sanitat conjuntament, pel dia 4 de juny del 2020. pàg. 5
036/202005/25/2020- Admissió a tràmit i publicació del Projecte de Llei de mesures de racionalització econòmica i de recursos humans del sector públic i de reducció salarial dels càrrecs electes i de lliure designació de les entitats públiques, i obertura del termini de presentació d’esmena. pàg. 2
- Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 22 de maig del 2020, relatives a un tema del cost els metges cubans, (Reg. Núm. 327). pàg. 7
- Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pel M. I. Sr. Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 13 de febrer del 2020, relatives al procés de selecció del nou cap de l’àrea de Participació i Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern d’Andorra. pàg. 8
035/202005/23/2020 10:36:55 AMAdmissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de mesures excepcionals i urgents, en matèria processal i administrativa, per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió ordinària del Consell General pel dia 25 de maig del 2020. pàg. 8
034/202005/20/2020 01:30:22 PMPròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal. pàg. 3
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada se seguretat pública. pàg. 3
Publicació de la Declaració d’acceptació de l’adhesió de Vietnam al Consell de la Haia de 18 de març de 1970 sobre l’obtenció de proves a l’estranger en matèria civil o comercial. pàg. 3
Publicació de la Publicació d’aprovació de l’admissió de Nicaragua i Tailàndia com a membres de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de l’Esmena de l’article 124 de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de novembre del 2015, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 4
Admissió a tràmit i publicació de l’Esmena de l’article 8.2e) de l’Estatut de la Cort Penal Internacional (CPI), adoptada a la Haia, Països Baixos, el 26 de novembre del 2015, i obertura del termini de presentació d’esmenes. pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de maig del 2020, relativa a un tema de contractació pública, (Reg. Núm. 313). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Víctor Filloy Franco, ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, davant de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat, pel dia 26 de maig del 2020. pàg. 7
033/202005/18/2020 11:33:57 AMPublicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pe la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al transport sanitari. pàg. 2
Publicació de la resposta del Govern a les preguntes formulades pe la M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud, consellera general del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, per escrit de data 20 de febrer del 2020, relatives al SAAS. pàg. 3
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la
M. I. Sra. Maria Ubach Font, ministra d’Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 20 de maig del 2020. pàg. 5
032/202005/14/2020Obertura del termini de presentació d'esmenes a l'articulat a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. pàg. 2
031/202005/13/2020Canvi de l’ordre del dia de la sessió ordinària del Consell General pel dia 14 de maig del 2020. pàg. 2
030/202005/12/2020Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes al Projecte de llei del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, i obertura del termini de presentació del criteri del Govern. pàg. 2
Pròrroga al termini per a la presentació d’esmenes a la Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. pàg. 6
Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, (E-262-2020). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Josep Maria Rosell Pons, ministre de Justícia i Interior, davant de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, pel dia 18 de maig del 2020. pàg. 6
029/202005/11/2020Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei de modificació de la Llei 11/2017, del 25 de maig, del notariat. pàg. 2
Publicació de la Renovació de la reserva referida als articles 7 i 8 del Conveni penal sobre la corrupció, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1999. pàg. 5
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de maig del 2020, relativa als autònoms i els ajuts percebuts amb declaració d’urgència, (Reg. Núm. 280). pàg. 5
Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 10 de març del 2020, relativa al desplegament reglamentari de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, (Reg. Núm. 184). pàg. 6
Convocatòria d’una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez, ministre de Presidència, Economia i Empresa, davant de la Comissió Legislativa d’Economia, pel dia 15 de maig del 2020. pàg. 6
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de maig del 2020, a les 16.00h. pàg. 6
Convocatòria d’una una sessió ordinària del Consell General pel dia 13 de maig del 2020, a les 17.00h. pàg. 6
028/202005/08/2020Convocatòria d’una sessió informativa pública del M. I. Sr. Joan Martínez Benazet, ministre de Salut, davant de la Comissió Legislativa de Sanitat, pel dia 19 de maig del 2020. pàg. 2
Convocatòria d’una sessió informativa pública de la M. I. Sra. Ester Vilarrubla Escales, ministra d’Educació i Ensenyament Superior, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports, pel dia 12 de maig del 2020. pàg. 2