Núm. 49/2002
______________________________

Casa de la Vall, 09/20/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but49-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a la possible existència de transferències de crèdit que afectin el programa pressupostari 4421 “Pla de sanejament” durant els anys 1997 a 2001. pàg. 2