Núm. 57/2002
______________________________

Casa de la Vall, 10/24/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but57-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 21 d'octubre del 2002, relativa als plurianuals contrets pel Govern que hauran de ser satisfets durant els exercicis 2003 al 2007, (Reg. Núm. 1082-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la reestructuració dels ministeris de Govern i a les adaptacions pressupostàries que s’han dut a terme, (Reg. Núm. 1084-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a la urbanització La Comella Parc, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1079-A). pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les afirmacions que va fer la Ministra d'Agricultura i Medi Ambient durant la seva compareixença a la Comissió Legislativa d'Economia en relació als resultats tranquil·litzadors dels controls fets en la carn de qualitat d'Andorra, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1080-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa a les declaracions del cap de Govern relatives a permutes ja dutes a terme que no estarien encara presentades al Consell General, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1081-A). pàg. 4
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 23 d'octubre del 2002, relativa al missatge que va rebre un important número d'abonats de la STA als seus telèfons mòbils promocionant la fira immobiliària el passat 11 d'octubre, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1083-A). pàg. 5
Pròrroga al termini per a la presentació de l’informe del Tribunal de Comptes corresponent als exercicis 1999 i 2000. pàg. 5