Núm. 46/2002
______________________________

Casa de la Vall, 09/06/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but46-2002.doc

Hide details for Text Text
Convocatòria d'una sessió ordinària del Consell General pel dia 12 de setembre del 2002. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d'Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 11 de setembre del 2002. pàg. 2

Llistat de preguntes al Govern amb resposta oral disponibles per a la sessió del dia 12 de setembre del 2002
1- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa a la posició d'Andorra en l'Assemblea General de les Nacions Unides.
(Reg. Núm. 864-A).
2- Pregunta urgent amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa al cost total del procés de precandidatura olímpica d’Andorra la Vella.
(Reg. Núm. 869-A).
3- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al brot infecciós de gastroenteritis aguda del mes de gener de 2002 a la parròquia de Canillo i a les mesures que ha adoptat el Govern per assegurar en el futur la potabilitat de l'aigua destinada al consum humà.
(Reg. 828-A)
4- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la nova normativa laboral i la Carta Social Europea.
(Reg. 829-A)
5- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a l'eventual existència d'un frau en les operacions d'importació de productes làctics.
(Reg. 830-A)
6- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al nou centre de tractament de residus.
(Reg. 831-A)
7- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la possibilitat d'exportar temporalment els residus mentre no estigui construït el nou forn incinerador i a les diferents alternatives de tractament de residus.
(Reg. 832-A)
8- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la reunió de la Internacional Liberal a Gibraltar.
(Reg. 833-A)
9- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa al Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 834-A)
10- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a la presidència danesa de la Unió Europea i el Non-Paper sobre l'Acord de Cooperació amb la Unió Europea.
(Reg. 835-A)
11- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Antoni Martí Petit, president del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 30 d'agost del 2002, relativa al seguiment de les actuacions del Govern per lluitar contra el contraban de tabac.
(Reg. 837-A)
12- Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Albert Farré Santuré, conseller general del Grup Parlamentari Liberal, per escrit de data 2 de setembre del 2002, relativa a les accions que ha emprès el Govern per posar en funcionament el Servei d'Ocupació.
(Reg. 838-A)