Núm. 69/2002
______________________________

Casa de la Vall, 12/18/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but69-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les mesures efectuades per conèixer els nivells d'emissió de dioxines i furans del forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 17 de desembre del 2002, relativa als motius que porten al Consell d'Administració de la STA a voler externalitzar tota la infraestructura informàtica de la parapública, amb declaració d'urgència, (Reg. Núm. 1305-A). pàg. 3

Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel Projecte núm. 1.648.5 "Proteccions enfront la caiguda de blocs rocosos a la Solana d'Andorra la Vella. Zona carrer Mestre Xavier Plana - carrer Font del Puial", i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3