Núm. 67/2002
______________________________

Casa de la Vall, 12/13/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but67-2002.doc

Hide details for Text Text
Tramesa del Projecte de llei sobre el contracte de treball, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 2

Tramesa del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003, així com les esmenes a l'articulat que han estat presentades a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost. pàg. 2

Convocatòria d'una sessió informativa pública del M. I. Sr. Jordi Serra Malleu, ministre d'Ordenament Territorial, davant de la Comissió Legislativa de Política Territorial i Urbanisme, pel dia 19 de desembre del 2002. pàg. 2

Convocatòria de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs pel dia 20 de desembre del 2002. pàg.2

Publicació del Calendari Laboral i l'horari de la Secretaria del Consell General per a l'any 2003. pàg. 3