Núm. 63/2002
______________________________

Casa de la Vall, 11/29/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but63-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al terreny per a la instal·lació d'una parada d'autobús a la zona Valira Nova de la Parròquia d'Encamp. pàg. 2
Admissió a tràmit i publicació de l'Expedient d'expropiació dels terrenys afectats pel projecte "Desviació d'Encamp. Rotonda d'enllaç - C.G. núm. 2 (Zona Mirador)" , i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 2