Núm. 47/2002
______________________________

Casa de la Vall, 09/12/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but47-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar part de les despeses generades per la presentació de la candidatura d'Andorra als Jocs Olímpics del 2010. pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'esmena a la totalitat presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, i pels M. I. Srs. Josep Garrallà Rossell i Joan Monegal Blasi, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei de crèdit extraordinari per finançar part de les despeses generades per la presentació de la candidatura d'Andorra als Jocs Olímpics del 2010. pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa a la posició d'Andorra en l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb declaració d'urgència,
(Reg. Núm. 864-A). pàg. 2

Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Francesc Casals Pantebre, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 11 de setembre del 2002, relativa al cost total del procés de precandidatura olímpica d’Andorra la Vella, amb declaració d'urgència. (Reg. Núm. 869-A). pàg. 3