Núm. 60/2002
______________________________

Casa de la Vall, 11/08/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but60-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació de l’esmena a la totalitat presentada pel M. I. Sr. Jaume Bartumeu Cassany, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, al Projecte de llei sobre el contracte de treball. pàg. 3
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2003, així com del Projecte de pressupost del Consell General pel 2003, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als controls i revisions mèdiques que es faran a les persones que podrien estar afectades per les emissions de dioxines, furans i metalls pesants del vell forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1125-A). pàg. 23
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa als accessos, la senyalització i el finançament del Túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1126-A). pàg.23
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 5 de novembre del 2002, relativa a determinar el nombre d’empreses subministradores d’aigua destinades al consum humà que existeixen a Andorra i quantes han sol·licitat l’autorització per al subministrament i pel control de l’aigua destinada al consum humà, (Reg. Núm. 1127-A). pàg.24
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Miquel Alís Font, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les mesures que ha adoptat el Govern per solucionar el trasllat a càrrec de la Creu Roja dels ciutadans del Pas de la Casa en cas de recuperació i rehabilitació. pàg. 25