Núm. 56/2002
______________________________

Casa de la Vall, 10/21/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but56-2002.doc

Hide details for Text Text
Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, per escrit de data 16 d’octubre del 2002, relativa a les funcions que té encomanades el servei de bombers en el Túnel d’Envalira, amb declaració d'urgència (Reg. Núm. 1052-A). pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Prat del Rull". pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Ermal i Feixa de Sant Eloi". pàg. 2
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny anomenat "Camp de la Covanella". pàg. 3
Acord de declaració d'alienabilitat i permuta d'un terreny a la Cortinada. pàg. 3
Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Pere Cervós Cardona, ministre d’Educació, Joventut i Esports, davant de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports, pel dia 6 de novembre del 2002. pàg. 3