Núm. 61/2002
______________________________

Casa de la Vall, 11/11/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but61-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Josep Dallerès Codina, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a si la carta que va enviar el M. I. Sr. Cap de Govern al director de la STA referent a la facturació dels serveis prestats per la STA a la societat pública Ràdio i Televisió d'Andorra, SA és superior en rang normatiu a un decret de Govern. pàg. 2

Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa a les diferents autoritzacions d'immigració atorgades pel Govern fins a l'entrada en vigor de la Llei qualificada d'immigració. pàg. 2