Núm. 62/2002
______________________________

Casa de la Vall, 11/22/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but62-2002.doc

Hide details for Text Text
Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei del patrimoni cultural d'Andorra, i obertura del termini de presentació d'esmenes. pàg. 3
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 14 de novembre del 2002, relativa als tràmits i convenis per a l'adopció d'infants, (Reg. Núm. 1163-A). pàg. 15
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 19 de novembre del 2002, relativa a determinar els treballs que s’han dut a terme entre el Govern, l’Agència de Mobilitat i el Ministeri d’Interior en relació a les atribucions dels agents comunals en matèria de circulació i de tinença i protecció d’animals, (Reg. Núm. 1178-A). pàg. 16
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la M. I. Sra. Olga Forné Angrill, consellera general del Grup Mixt, per escrit de data 19 de novembre del 2002, relativa al cost de peatge del túnel d’Envalira, (Reg. Núm. 1179-A). pàg. 17
Publicació de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Mixt, per escrit de data 21 de novembre del 2002, relativa a determinar si el Govern ja disposa dels informes que determinin els efectes i seqüeles que puguin tenir les persones exposades a les emanacions de l’antic forn (Reg. Núm. 1185-A). pàg. 17
Convocatòria d'una sessió informativa pública del
M. I. Sr. Juli Minoves Triquell, ministre d'Afers Exteriors, davant de la Comissió Legislativa de Política Exterior, pel dia 3 de desembre del 2002. pàg. 18
Admissió a tràmit i publicació de l'Informe extraordinari emès al M. I. Consell General d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà en relació a les diverses actuacions sobre el forn incinerador de la Comella, i tramesa a la Comissió Legislativa d'Interior. pàg. 18