Núm. 59/2002
______________________________

Casa de la Vall, 11/04/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but59-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la pregunta amb resposta escrita del Govern presentada pel M. I. Sr. Esteve López Montanya, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 25 d’octubre del 2002, relativa a les mesures efectuades per conèixer els nivells d’emissió de dioxines i furans del forn incinerador de Cal Rosselló, a la Comella, (Reg. Núm. 1092-A). pàg. 2

Admissió a tràmit i publicació de l'Informe extraordinari emès d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà en relació al retard de les resolucions de la Justícia, i tramesa a la Comissió Legislativa d’Interior. pàg. 2