Nśm. 52/2002
______________________________

Casa de la Vall, 10/02/2002

Persones:


Hide details for Fitxer adjuntFitxer adjunt

but52-2002.doc

Hide details for Text Text
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'acord o conveni subscrit entre la Unitat de prevenció de blanqueig del Principat d'Andorra i l'organisme equivalent francčs Tracfin. pąg. 2
Publicació de la resposta del Govern a la pregunta formulada pel M. I. Sr. Joan Monegal Blasi, conseller general del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la Unitat Central d'Informació (UCI). pąg. 2